Experiment Date 10.01.16

Full Stroke (DATA)

Position Sequence: Rest->Up->Tap->Rest

Buzz Stroke (DATA)

Position Sequence: Rest->Up->Tap(n)->Rest

Paradiddle 60bpm (DATA)

Stroke Sequence: 

Right Down Stroke, Left Up Stroke, Right Tap, Right Tap

(Invert for Left Hand Lead)

Paradiddle 120bpm (DATA)

Stroke Sequence: 

Right Down Stroke, Left Up Stroke, Right Tap, Right Tap

(Invert for Left Hand Lead)

Flam 60bpm (DATA)

Flam Taps (DATA)

Inverted Flam Taps: 60bpm (DATA)

Inverted Flam Taps: 120bpm (DATA)

Ratamacue: 60bpm  (DATA)

Ratamacue:  120bpm (DATA)

Double Stroke Roll: 60bpm (DATA)

Double Stroke Roll: 120bpm (DATA)

Buzz Stroke Roll: 120bpm (DATA)

Single Stroke Roll: 60bpm (DATA)

Single Stroke Roll: 120bpm (DATA)